Qadriya Order

Qadriya Order 
Hazarat Syede Kounain Mohammad Mustafa (Sal)
Hazarat Syedna Ali Karamallahu Wajuhu
Hazarat Hasan Basri (rh)
Hazarat Shaik Habib Ajmi (rh)
Hazarat Abu sulaiman Dawood bin Tusair Tai (rh)
Hazarat Abu mahfooz Maroof bin Feroz Kirqi (rh)
Hazarat Abul hasan Sirri Saqti (rh)
Hazarat Abul qasim Junaid bin Mohammad Zajaj Boghdadi (rh)
Hazarat Abu bakar Abdullah Shubli (rh)
Hazarat Abdul Azeez Saheeli Tameemi (rh)
Hazarat Abul fazal Abdul wahed Tamimi (rh)
Hazarat Abul farah Yousuf Tartusi (rh)
Hazarat Abul hasan Ali alqurshi alhankari (rh)
Hazarat Abu sayeed bin mubarak Maqzoomi (rh)
Hazarat Shaik Abdul Qadar Jilani (rh)
(Founder of Qadriya Order)
Hazarat Shaik Abdul Razzaq Qadri (rh)
Hazarat Syed Abi nasar Peer (rh)
Hazarat Syed Abu saleh ibn Abdul Razzaq (rh)
Hazarat Shaik Ahmed (rh)
Hazarat Syed Mohammad Sha (rh)
Hazarat Syed Naseeruddin (rh)
Hazarat Syed Nooruddin (rh)
Hazarat Syed sha Inayatullah (rh)
Hazarat Syed Shuja (rh)
Hazarat Haji Ishaq Qadri Chisti (rh)
Hazarat Raji Mohammad Geeti Noorud Qadri Chisti (rh)
Hazarat Junaid Sani Aashiq Rabbani Qadri Chisti (rh)
Hazarat Sha Hidayatullah Aini Qadri Chisti (rh)
Hazarat Syed Kamaluddin Buqari Qadri Chisti (rh)
Hazarat Jamaluddin Buqari Qadri Chisti (rh)
Hazarat Shah Meer Qadri Chisti (rh)
Hazarat Sha Kamal Qadri Chisti (rh)
Hazarat Allauddin Qadri Chisti (rh)
Hazarat Syed Burhanuddin Qadri Chisti (rh)
Hazarat Sultan Mahmoodullah sha Qadri Chisti (rh)
Hazarat Kamalullah Sha Almaroof Machilivale sha Qadri Chisti (rh)
Hazarat Alhaj Peer Gousi sha Akbari Qadri Chisti (rh)
Hazarat Sha Sadullah sha Almaroof Kamalisha Qadri Chisti (rh)
Hazarat Syed Ameen Badasha Qadri Chishti Naqshabandi [Rh]